Der er mange forskellige ”grønne” produkter på markedet, som man skal forholde sig til. Nogle går ud på en CO2 reduktion igennem køb og annullering af CO2 kvoter, mens andre retter sig imod køb af oprindelsesgarantier fra vedvarende energiproduktion, det vil sige køb af oprindelsesbeviser knyttet til eksisterende anlæg.

Hvis I som virksomhed eller privat personer har taget en beslutning om, at I ønsker at fremme udbygningen af vedvarende energi, så synes vi, det giver bedst mening at give en donation, hvor pengene går direkte til opstilling af nye vedvarende energi (VE) anlæg, frem for at købe kvoter eller støtte allerede eksisterende anlæg.

Ved en donation igennem Energreen, går hele beløbet ubeskåret til opsætning af nye vedvarende energianlæg. Efterfølgende indtægter fra el produktion geninvesteres også i nye anlæg.

Vi vil kort fortalt skabe den gennemsigtighed der gør, at jeres donation kan kobles direkte sammen med et bestemt navngivent VE anlæg.