SetWidth350 energiradgivning

Energreen er ikke selv ude at lave direkte energibesparelsesprojekter, men igennem vores netværk har vi kontakt til mange seriøse energirådgivere, der kan hjælpe med at realisere projekter.

Energibesparelser er penge værd, og det gælder ikke kun det reducerede forbrug. Også selve kWh-besparelsen kan sælges til den højestbydende, uanset om besparelsen kommer fra et reduceret olie-, gas- eller elforbrug.

Energibesparelse som en handelsvare er en konsekvens af, at folketinget har pålagt energiselskaberne at realisere en vis mængde energibesparelser hvert år. Den gældende energispareaftale kan ses her:

Download energispareaftale

For at kunne opfylde deres kvote, giver mange energiselskaber et kontant tilskud til energibesparende projekter. Der kan være meget stor forskel på, hvor stort tilskud de enkelte selskaber tilbyder, så lad os hjælpe med at sikre de bedste priser! I den forbindelse er det meget vigtigt at understrege, at en aftale om tilskud fra Energiselskabernes Energispareindsats skal være på plads, før projektet igangsættes.

Energreen har samarbejde med følgende net- eller distributionsselskaber: 

  • DONG Energy Sales & Distribution 
  • Frederiksberg Forsyning
  • Dansk Fjernvarmes Handelsselskab