Det er ikke længere nogen hemmelighed at miljøet er under kraftig påvirkning fra menneskets gøren og laden. Det er vi alle blevet bombarderet med igennem medier og skolegang de seneste årtier. Det har resulteret i det man nærmest kan kalde en kollektiv dårlig samvittighed. Når nogen så viser initiativ til at gøre noget reelt ved problemet syntes vi, at det er synd og skam, at det ikke sker på en måde, hvor det for alvor betyder noget. Det er for os en kæmpe motivationsfaktor at gøre det bedre end det er tilfældet i dag.

Lad os give et eksempel: Mange af de kommuner som eksempelvis har købt grøn el, har købt certifikater som dokumenterer at der er produceret grøn el på en given vindmølle. Denne produktion kan ligge flere år tilbage. Med andre ord så køber man dokumenter som dokumenterer, at der har været produceret ”grønt” på en eksisterende mølle. Det vil sige møllen er allerede opført og ville producere under alle omstændigheder.  

Vi vil gerne belønne dem, som vil gøre noget ved miljøet ved at tilføre nyt grønt produktionsapparat. Det mener vi, er en reel måde at gøre verden grønnere på. Kun således mindsker vi brugen af fossile brændsler yderligere.

Vi i Energreen arbejder dagligt således ud fra en tankegang om at tilføre mere grønt produktionsapparat end det, der findes i dag. Derudover så syntes vi grundlæggende, at det må være rart at vide helt konkret, hvad ens støttekroner er gået til.